Mario Martone

Filmography of Mario Martone

2022
Nostalgia

Nostalgia

Director Writer

5.5
2021
The King of Laughter

The King of Laughter

Director Writer

2019
The Mayor of Rione Sanità

The Mayor of Rione Sanità

Director Writer

5.0
Follow Us