Welcome Login to rate movies, write reviews and much more

Finding Mr. Right 2's cast

Director

Writer

Producer

Cast

Wei Tang

Jiao

Xiubo Wu

Daniel

Paul Chun

Grandpa

Yi Lu

Zheng Yi