Welcome Login to rate movies, write reviews and much more

The Great Wall's cast

Director

Writers

Producers

Cast

Hanyu Zhang

General Shao

Matt Damon

Willen Garin

Jing Tian

Commander Lin Mei

Pedro Pascal

Pedro Tovar

Andy Lau

Strategist Wang

Willem Dafoe

Ballard

Lu Han

Peng Yong

Zhang Hanyu

General Shao

Eddie Peng

General Wu

Kenny Lin

Capitán

Numan Acar

Najid